ULTRAZVUK DOJKE- RAK DOJKE (karcinom dojke)

Ultrazvuk dojki je najjednostaviji, a ujedno  vrlo  precizan i neinvazivan pregled, ukoliko se pregled obavlja na najnovijem i najsuvremenijem kolor dopler uređaju, koji osim prikaza najsitnijih detalja i eventualnih promjena u ultrazvučnoj slici, ima dodatne mogućnosti prikaza najsitnijih krvnih žilica u strukturi tumorske promjene, 3D prikaza tumora, prikaz mikrokalcifikata, zatim određivanje čvrstoće tumora (kPa) ili brzine prolaza ultrazučnih valova (cm/s) kroz tumor. Ovdje ću prikazati novu metodu kvantitativne elastografije kojom se  ultrazvučnim uređajem određuje  SR (Strain Rratio), tj. omjer čvrstoće tkiva tumora i okolnog zdravog tkiva i SWE (Shear Wave Elastography) kojom se mjeri čvrstoća tumorskog tkiva ili brzina prolaza ultrazvučnih valova.  Ova metoda zasniva se na znanstvenim istraživanjima, koja su pokazala da je čvrstoća karcinoma i brzina prolaza ultrazvučnih valova kroz karcinom veća od čvrstoće i brzine prolaza kroz dobroćudne promjene.  Mjerenjem čvrstoće tumorskog tkiva ovom metodom moguće je izbjeći nepotrebnu ciljanu punkciju i biopsije, odnosno utvrditi s velikom sigurnošću je li se radi o karcinomu dojke, što zahtijeva hitnu daljnju dijagnostičku obradu i liječenje.

ELASTOGRAFIJA DOJKE

SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY  (SWE)  TUMORA DOJKI

U ordinaciji se primjenom najnovijeg kolor dopler  UZV uređaja obavlja kvantitativno mjerenje čvrstoće čvorova u dojkama. Ovom metodom ultrazvučne dijagnostike moguće je s velikom točnošću razlučiti dobroćudne od zloćudnih promjena u dojkama. 

Prikaz nekoliko ultrazvučnih slika učinjenih novim kolor dopler uređajem u bolesnice kojoj je dijagnosticiran rak dojke, bez punkcije i biopsije tehnikom koja SE, SWE, Micropure, SMI Canon (Toshiba) Aplio 500 Platinum.

Na slici je prikazana nepravilna tumorska tvorba u lijevoj dojci na 3 h programu SMI (detekcija najsitnijih krvnih žilica u tumoru) i u B modu

Na slici je  lijevo 3D prikaz tumora, desno 3D prikaz prokrvljenosti tumora SMI (Superb Microvascular Flow)

Prezentacija detekcije raka debelog crijeva CD ultrazvukom u Britanskom institutu za radiologiju

Na godišnjem kongresu Britanskog instituta za radiologiju u Londonu koji se održao ove godine 22-23.10.2014. prezentirali smo naš rad pod nazivom „Use of transabdominal color doppler  ultrasound for detection of colon cancer in patients with nonspecific abdominal symptoms: a personal experience and meta-analysis of the literature“ („Primjena transabdominalnog kolor dopler ultrazvuka u otkrivanju raka debelog crijeva  u bolesnika s nespecifičnim tegobama: vlastita iskustva i meta analiza iz literature“).

Preventivni pregledi dojki - otkrivanje raka dojke

Preventivni pregledi dojki, ultrazvuk dojki  preporučuju se svake godine nakon 30.-te godine života žene, a ukoliko u obitelji postoji pozitivna obiteljska anamneza tj. majka, sestra ili baka, koje su preboljele rak dojke, pregled se preporučuje već nakon 20-te godine života, jer je učestalost ove bolesti u srodnica značajno veća, nego u ostalom dijelu populacije.

Tehnološka dostignuća u ultrazvučnoj dijagnostici  dojke, značajno su napredovala u zadnjih nekoliko godina, tako da je dijagnostika vrlo malih promjena od 2 mm u dojakma i razlučivanje dobroćudnih od zloćudnih promjena u dojkama, znatno olakšano. Danas u kolor dopler uređajima, osobito najviše klase UZV uređaja, postoje posebni softverski programi, koji omogućavaju analizu svake žarišne  promjene u tkivu dojke, što doprinosi jasnom i točnom razlučivanju  dobroćudne ili zloćudne promjene u dojci i bez ciljane punkcije ili biopsije.

U mojoj ordinaciji upravo takav  ultrazvučni pregled se obavlja na UZV uređaju najviše klase,  najsuvremenijim Canon-Toshiba Aplio 500 platinum, koji je zamijenio moj prethodni UZV uređaj.

Ultrazvuk dojki primjenom nove metode ultrazvučne dijagnostike dojke - elastografija (SE,SWE) , SMI, Micropure

Softverskim programom čvor koji skeniramo u dojci oboji se  bojom koja kodira čvrstoću tkiva. Elastografija je metoda koja  rzlučuje elsticitet tkiva, mjerenjem brzine prolaska UZV valova kroz tkivo ili mjerenjem čvrstoće tkiva. Na taj način mogu se razlučiti elastična od čvrstih tkiva. Tumorsko tkivo ima smanjenju kompresibilnost (stlačivost), odnono smanjen elasticitet. Elastografija  koja je primijenjena u ovom novom uređaju  mjeri elasticitet ispitivanog tkiva (najčešće tumora) kvantitativno mjerenjem  (SE i SWE), osnosno kvalitativno (određivanje elasticiteta prema boji) koja je kodirana prema tvrdoći tkiva.Sve jako čvrste  strukture, kakve su karcinomi  kodirane su u ovom uređaju crvenom bojom. Bojanje čvora u elastografiji, liječniku omogućava da već prema boji u samom čvoru, može procijeniti  kakve je čvrstoće promatrana žarišna promjena (čvor). Čvor  najčešće nije jednako čvrst i tvrd u svim svojim dijelovima, osobito ako je veći  od 5 mm. Nakon uvida u čvrstoću tkiva čvora, moguće je izmjeriti čvrstoću tkiva u najtvrđem dijelu čvora koje je najsuspektnije za zloćudnu promjenu tkiva čvora. Mjerenje se smatra relevantnim, ukoliko je učinjeno najmanje 5 mjerenja na mjestu najveće čvrstoće čvora. Ultrazvučni uređaj automatski mjeri i obrađuje dobivene podatke  i prikazuje srednju vrijednost čvrstoće u kPa ili brzine prolaska ultrazvučnih valova  (m/s) u čvoru.  Ultrazvučni valovi sporije prolaze kroz mekše i elastičnije tkivo, a brže kroz tvrđe tkivo. Primjenom Youngovog modula elastičnosti može se  uređajem izmjeriti čvrstoća tkiva u kPa i što je ispitivano tkivo čvršće, postoji osnovanija sumnja u zloćudnost promjene. Ujedno uz srednju vrijednost  u kPa i m/s  izračunava se SD (standardna devijacija) koja prema Europskom društvu za ultrazvuk i medicini i biologiji ne smije biti veća od 20, a prema Svjetskom društvu za ultrazvuk u medicini i biologiji od 10, što liječniku omogućava uvid u točnost izvršenog mjerenja ovom metodom SW elastografije. U poslijednjih nekoliko godina temeljem  rezultata znanstvenih istraživanja  Europsko i Svjetsko društvo za ultrazvuk donijeli su okvirne vrijednosti normalnih, graničnih i patoloških čvrstoća tumorskog tkiva u dojci. Osim SWE tkivo dojke ovim kolor dopler uređajem skenira se novom softverskom metodom Micropure, kojim se detektiraju mikrokacifikati u tkivu dojke, što do sada nije bilo moguće prethodnim UZV uređajima. Patološki mikrokacifikati  su najčešće u tkivu dojke,  osobito u čvoru dojke znak malignosti (zloćudnih promjena). Novi uređaj koji odnedavno koristim u ordinaciji, ima nekoliko vrsta doplera, a posebno osjetljiv je dopler kojim se mogu uočiti najmanji vaskularni protoci u najmanjem tumorskom tkivu.SMI- (Superb Microvascular flow), što ranijim doplerima Color Doppler, Power Doppler ili ADF nije uvijek  bilo moguće.Na taj način danas ovakvim najsuvremenijim  kolor dopler uređajem koji primjenjujem u ordinaciji temeljem nekoliko kriterija dijagnostike i analize uočene žarišne promjene moguće je vrlo točno razlučiti o kakvoj je promjeni u dojci riječ (cista s gušćim sadržajem, dobroćudna  ili zloćudna promjena u dojci), bez punkcije ili biopsije.

Kriteriji analize žarišne promjene u dojci (razlučivanje dobroćudne od zloćudne promjene)

1. Strain elastografija (SE), određivanjem Strain Ratio (SR) , kojim se utvrđuje omjer čvrstoće u čvoru i okolnom zdravom tkivu dojke. 

2. SWE (Shear Wave Elastography), mjerenjem čvrstoće tkiva (kPa) ili mjerenjem brzine prolaza UZV valova (m/s)  u najčvršćem dijelu žarišne lezije, najmanje 5 mjerenja 

3.Određivanje stupnja prokrvljenosti u čvoru osjetljivim doplerom metodom SMI (Superb Microvascular Flow), monokromatski i kolor 

4. Micropure  softverski program kojim detektiramo prisutnost mikrokalcifikata u čvoru i zdravom tkivu dojke

5.Panoramski prikaz cijele dojke, kojim se topografski može bolje razlučiti pozicija uočenog čvora u tkivu cijele dojke  i odnos prema okolnom tkivu

Slika 1. Prikaz detekcije čvora u 42 godišnje bolesnice u B modu i SE (strain elastografiji) . Gospođa je došla na preventivni pregled dojke, bez ikakvih simptoma. U obitelji nije nitko imao rak dojke. Pregledom je utvrđena žarišna promjena u lijevoj dojci.

Slika 2.  Prikaz tumora u dojci 42.godišnje bolesnica metodom Strain elastografije (SE) , metada kojom je utvrđen Strain Ratio (SR) koji je značajno povećan 6,75 što upućuje na znatno čvršće tkivo čvora od okolnog tkiva, što je suspektno za  rak dojke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Prikazan je  isti čvor u dojci SW elastografijom,kojom je učinjeno 5 mjerenja u najtvrđem dijelu čvora (kodirano crvenom bojom). Mjerenjem je utvrđena velika čvrstoća tkiva (median 111,9 kPa) u čvoru dojke, koja također upućuje na rak dojke.

Slika 4. i 5. Prikaz  tumora u dojci u B modu (siva skala) i u programu Micropure (slika u plavoj boji), kojim je utvrđen mikrokalcifikat u njačvršćem dijelu čvora (znak zloćudnosti promjene). Čvor je veličine 9x5 mm.

Operacijom dojke i dobivenim PHD (patohistološkim nalazom) tumorskog tkiva dojke potvrđen je kacinom dojke, koji j utvrđen elastografijom i kriterijima analize tumorske promjene u dojci, bez biopsije.

Primjena SMI (Superb Microvascular Flow) u detekciji prokrvljenosti karcinoma dojke

Dosadašnji doplerski prikazi  nisu mogli detektirati vaskularni protok u najsitnijim ograncima krvnih žila, što je izuzetno važno pri procjeni vaskularizacije tumora dojke.Naime dobroćudni tumori fibroadenomi u pravilu nemaju vidljivu prokrvljenost, za razliku od karcinoma koji su značajnije ili izrazito prokrvljeni. Stoga  SMI dopler od osobite važnosti. Na shematiziranim dvjema slikama moguće je vidljeti osnovnu razliku u detekciji vaskularizacije dosadašnjim mogućnostima doplera (power dopler, pulsirajući dopler i ADF) u odnosu na SMI. 

 

Primjer bolesnice 53 godine, koja se javila u ordinaciju na preventivni pregled dojki. Utvrđena je vrlo mala žarišna promjena u GLK lijeve dojke (2 h). Na prvi pogled djelovalo je da se radi o maloj cisti, ali pomnom analizom i primjenom SMI (poseban Doppler) utvrđena je značajna prokrvljenost u maloj promjeni u dojci. Mjerenjem čvrstoće elastografijom (SWE) utvrđena je čvrstoća u čvoru veća od 100 kPa, što je značajno povećano. Bolesnica je upućena na daljnju obradu i kirurgu. Bolesnica ima implantat u dojkama zadnjih 6 mjeseci, što je vidljivo na UZV slici ispod tkiva dojke

Na video klipu vidljiva je povećana prokrvljenost male žarišne promjene (2 mm) u dojci -Ca dojke

Ultrazvuk

Na slici je prikazan rak (karcinom) dojke u programu elastografije, veličine 7x8 mm, kod žene u dobi od 42 godine.Vidljivo je da iza i lijevo od tumora nema vidljive uredne strukture tkiva dojke

 

Ultrazvuk

Vidljiv je rak dojke kod iste bolesnice u crno bijeloj slici s primjenom power doplera.Vidljiva je prokrvljenost tumora dojke.

Simptomi raka dojke u početku ne postoje, a kada postoje znaju proći neopaženo kod pacijentica. Mnoge ih mjesecima ignoriraju zbog straha ili neznanja. Probir (pretraživanje, skrining) promjena u dojkama je vrlo važan. Rano otkrivanje raka dojke povećava vjerojatnost uspješnog izlječenja. Danas se u dijagnostici najviše koriste mamografija i ultrazvuk dojki. Ponekad se koristi i MR dojke (magnetska rezonanca dojke), koju smatram boljom pretragom od mamografije zbog neizlaganja štetnom rendgenskom zračenju.  Mamografija koristi rendgenske zrake za dijagnostiku promjena u dojkama i stoga kod višekratnih ponavljajućih pretraga dojki (najčešće svake 2 godine) i kumulativnog (zbrajajućeg) štetnog djelovanja rendgenskih zraka na tkivo dojke može, osobito kod osoba koje nose gen za rak dojke provocirati nastanak raka dojke. Mamografija također nije preporučljiva za pregled dojki u dobi prije menopauze, kao i kod žena koje imaju bogato žljezdano, tkivo jer se eventualne promjene u dojkama ne mogu dobro uočiti.

Današnje generacije novih kolor dopler ultrazvučnih uređaja, najviše klase, osobito ponekad u kombinaciji s magnetnom rezonancom (MR) dojki smatram najboljim načinom detekcije raka dojke u najranijoj fazi bolesti.

Mobilna mamografija ima svoje mjesto u dijagnostici raka dojki kod onih žena koje uopće ne odlaze na preventivne preglede dojki, ali smatram da mamografija nije u današnje vrijeme jedini i  preventivni pregled za dojke, osobito ukoliko se redovito ponavlja svake 2 godine. To bi značilo da će se kod žena koja redovito odlaze na mamografiju od 40-te- godine života do prosječne životne dobi od 76 godina, ozračiti područje dojki oko 17 puta. Danas postoje znanstvene studije koje su pokazale da mamografija nije idealna pretraga za dijagnostiku bolesti dojki.

Rak dojke je nažalost najčešći rak u žena. Nalazi se na uvjerljivo prvom mjestu po učestalosti raka i uzroku bolesti i smrti u žena od zloćudnih bolesti. Rak dojke ne bira dob. Prije 20-etak i više godina rak dojke se javljao najčešće u dobi nakon 50-te, 60-te godine života. Danas smo svjedoci sve više oboljelih žena u dobi između 30-40 godine godine života. To je dob kada se brojne osobito patološke promjene odvijaju vrlo brzo, za razliku od žena u kasnijoj dobi, dobi nakon 60-te, 70-te ili 80-te godine života. Stoga je upravo u mlađim dobnim skupinama žena, a to je dob nakon 30-te godine života od izuzetne važnosti rana ili pravodobna dijagnostika zloćudnih bolesti dojki. U Hrvatskoj godišnje od raka dojke oboli oko 24 % žena. To drugim riječima znači, da od 100 žena koje godišnje u Hrvatskoj oboli od raka biilo kojeg mjesta nastanka (dojka, pluća, želudac, crijeva itd.), 24 žene godišnje od njih 100 oboli upravo od raka dojke.To dalje znači da svaka 4. žena koja oboli u Hrvatskoj od bilo kojeg raka oboli od raka dojke.
UltrazvukUltrazvukNa ove dvije ultrazvučne slike snimljene najsuvremenijim kolor dopler uređajem možete vidjeti koiko maleni tumor dojke 3x4 mm, kod bolesnice od 34 godine. (koji je ciljanom punkcijom i kasnijom operacijom dokazan kako se radi o početnom raku dojke), možemo jednostavno vidjeti i otkriti. Ova bolesnica je operirana tako da joj je odstranjen dio dojke uz tumor. Patohistološka slika dojke i stadij karcinoma dojke nije zahtijevala daljnu kemoterapiju, a to znači jako puno za kvalitetu života i izlječenje bolesnice.

Upravo zato liječnici stalo potiču žene na preventivne preglede dojki, koji su od izuzetne važnosti. Zašto? Zato što se u proteklih 30-etak godina nije značajno promijenila strategija liječenja raka dojke, osim primjene  "pametnijih" ciljanih kemoterapija. Mi još uvijek ne znamo koji je točan uzrok, mehanizam nastanka i zato nemamo djelotvorniju terapiju, osim dosadašnje uvriježene strategije,  trijas (tri moguće) metode liječenja koje se mogu primjenjivati samostalno ili u kombinaciji u liječenju raka dojke. To su kirurški (operacija tumora ili dojke), kemoterapija, radioterapija. Uspješnost liječenja i izliječenja ovisi o stadiju i patohistološkom tipu raka dojke. Što ga ranije otkrijemo, rak koji je vrlo malen, nije opipljiv izvana, nema simptoma bolesti, imamo šansu izliječiti takvu bolesnicu, čak i bez kemoterapije i zračenja.U svojoj praksi imam bolesnica kojima je utvrđen vrlo mali karcinom dojke,  gdje nije bila potrebna kemoterapija i zračenje ili se nakon operacije primijenilo samo zračenje.

Depresija i panika, panično depresivni poremećaj

Depresiju možemo opisati kao osjećaj jake žalosti, potištenosti i tuge koja se može javiti kao reakcija na neki tužni događaj (smrt najbližih) ili bez posebnog nama nepoznatog i neobjašnjivog povoda uz često druge tegobe psihološke naravi. Najčešće ona nije proporcionalna intenzitetu događaja koji ju je potaknuo, a karakteristika joj je da traje dulje vremena od uobičajene reakcije (kada je potaknuta događajima izvana – egzogeni uzrok) uz brojne druge poremećaje. Depresija se kod pojedinih ljudi javlja bez poticajnog vanjskog podražaja, postoje osobe koje u svojim genima nose sklonost depresiji.

Panika je akutna i prekomjerna tjeskoba s popratnim organskim simptomima. Panični poremećaj se definira kao pojava neočekivanih napadaja panike (tj. pojava iznenadnih, intenzivnih napadaja straha, i nelagode uz simptome poput drhtanja, preznojavanja, ubrzanog rada srca (palpitacija), bolova u prsima, osjećajem stezanja u vratu i gušenja a ponekad i vrtoglavicama i omaglicama. Kod nekih bolesnika panični poremećaj očituje se osjećajem trnjenja u glavi, rukama, nogama ili cijelom tijelu.U takvim iznenadnim, neočekivanim napadajima neopisive panike, bolesnici imaju osjećaj straha od smrti, užasan strah da će izgubiti svijest i da se neće moći iz nesvijesti vratiti. Ovakvi napadaji najintenzivniji su u trajanju od 10-etak minuta. Ovakvi simptomi su kod pacijenata nepredvidljivi, javljaju se obično bez neposrednog povoda, a pacijenti nakon smirivanja opisanih simptoma, osjećaju umor i brigu zbog eventualnih ponavljanih sličnih iznanadnih napadaja u budućnosti. Najviše ih brine iznenadna pojava neugodnih simptoma i nemogućnost njihove kontrole.

Kod nekih pacijenata prisutni su simptomi oba poremećaja. Tada govorimo o panično depresivnom poremećaju.

Povišeni krvni tlak (hipertenzija)

Povišeni krvni tlak je tlak u arterijama veći od normale, najčešće bez simptoma koji povećava rizik nastanka zatajenja srca, srčanog udara (infarkta srca), moždanog udara, aneurizmi (patološkog proširenja arterija), oštećenja bubrega i oštećenja očne pozadine (krvnih žila mrežnice oka). Hipertenzija znači povišenje krvnog tlaka bez obzira na uzrok, a dijeli se na primarnu (esencijalnu) i sekundarnu hipertenziju. Visoki tlak se naziva i „tihi ubojica“ jer najčešće godinama ne uzrokuje nikakve tegobe, a oštećuje vitalne organe i njihovu funkciju (mozak, srce, bubrege). Krvni tlak prirodno se mijenja u raznim razdobljima života jedne osobe i tijekom dana. Djeca i adolescenti imaju znatno niži tlak od odraslih osoba. Vrijednosti krvnog tlaka variraju i tijekom dana fiziološki. Tlak je najviši ujutro, a najniži noću za vrijeme spavanja.

Možete pogledati emisiju o povišenom krvnom tlaku koju sam uredila i vodila  s prof.dr.sc Milicom Katić, specijalisticom obiteljske medicine i doc.dr.sc.Ivom Bogdnaom , kardiologom. Saznat ćete u emisiji mnoge dileme koje Vas muče o povišenom krvnom tlaku.

 

Rak (karcinom) testisa

Rak testisa nastaje u spolnim žlijezdama muškaraca sjemenicima (testisima) koje se nalaze u mošnjama (skrotumu). Sjemenici (testisi) su muške spolne žlijezde u kojima se stvara testosteron (spolni hormon) koji potiče stvaranje i sazrijevanje spermija u testisima koji su neophodni za oplodnju. Rak testisa najčešće se manifestira oteklinom, čvorom, kvržicom u jednom od testisa, koja je najčešće bezbolna (rjeđe bolna), gubitkom seksualne aktivnosti, pojavom krvi u ejakulatu ili simptomima uzrokovanim metastazama raka testisa (bolovima u donjem dijelu leđa ili donjem abdomenu zbog metastaza u limfnim čvorovima uz aortu).

Tumor testisaMeđutim ukoliko je čvor u testisu, odnosno tumor manji, ili ukoliko se nalazi u središnjem, unutrašnjem dijelu testisa, ne mora biti opipljiv i ne mora izazivati kao takav nikakve simptome, ali ukoliko postoji on je svakako vidljiv ultrazvučnim pregledom. Dakle ponekad oboljeli nemaju nikakve simptome od navedenih i nemaju opipljivu tvorbu, ali ipak imaju tumor testisa.

Na sreću rak testisa je rijedak zloćudni tumor, ali njegova zloćudnost je u tome što zahvaća dječake, mladiće ili mlađe muškarce u dobi najčešće od 15 - 40 -te godine života. U Velikoj Britaniji svake godine se pojavi 1 400 novooboljelih. Karcinom testisa zastupljen je u 1% svih zloćudnih bolesti muškaraca. Za nas liječnike i naše bolesnike je svakako značajno rano otkriti bolest, jer se radi o oboljelim mladim osobama u fertilnoj dobi, gdje se svi tumorski procesi odvijaju brzo, a koji mogu biti, ako se bolest ne otkrije na vrijeme, životno ugroženi.

Često se događa da bolest nije na vrijeme dijagnosticirana jer nema sistematski određenih pregleda aktivnog traženja raka testisa u populaciji koju bolest zahvaća.

Uredan testis, vaskularizacija, power doplerKlikni za povećanje


Najtočniji i najjednostavni je ultrazvučni pregled muškaraca navedene dobi, zatim pregled mladića i mlađih muškaraca u dobi kada se bolest najčešće javlja, a koji se nalaze u rizičnoj grupi za pojavu raka testisa (npr. kriptorhizam, Klinfelterov sindrom) ili dječaci, mladići ili mlađi muškarci koji imaju bilo koji simptom koji može upućivati na rak testisa kako bi se bolest što ranije otkrila.

Ipak gotovo bez obzira na zloćudnost i raširenost bolesti u trenutku dijagnosticiranja uz prikladnu primjenu operativnog odstranjenja testisa (orhidektomije), kemoterapije i radioterapije danas se postiže izlječenje od 80-100%, prosječno izlječivost bolesti je oko 95% . Postoje podaci o 85% izlječenju kod odmaklog stadija raka testisa određenih histoloških tipova karcinoma testisa, kod postojanja čak udaljenijih metstaza. Seminomi imaju najbolju prognozu Oko 95 % svih zloćudnih tumora testisa potječe iz zametnih stanica.

Rak testisa dijelimo u dvije osnovne grupe: seminomi i neseminomatozni karcinomi zametnih stanica testisa (NSGCT). Seminomi su odgovorni za gotovo polovicu od ukupno oboljelih (40 %). Ostali broj oboljelih ima neki od patohistoloških vrsta neseminomatoznih karcinoma testisa, među kojima je najzastupljeniji teratom.

Postoji dakle nekoliko pato-histološka tipova tumora testisa ali, najčešći su seminomi, a od neseminomatoznih - teratomi. Tipični simptomi zbog kojih se muškarci javljaju liječniku su oteklina ili čvor u testisu koji može biti bezbolan ili umjereno bolan, zatim osjećaj nelagode ili „zatezanja“ u testisu bez opipljivog čvora, promjena boje kože na skrotumu iznad testisa, bolna ejakulacija, krv u ejakulatu.

Dijagnosticira se najlakše ultrazvukom s kolor doplerom (gotovo 100 % sigurnost u dijagnostici) i određivanjem vrijednosti HCG, alfa feto proteina -  AFP i laktat dehidrogenaze - LDH u krvi.

Zdrava i uravnotežena prehrana

Dush dijetaSve što putem hrane unosimo u organizam, gradi nas i mijenja, a o tome što smo unijeli ovisi naša snaga, naše zdravlje i naš život……Hippocratus

Rečenica koja puno govori i koja bi nam trebala biti misao vodilja kada govorimo ili razmišljamo kako se pravilno hraniti.

Grčki filozof i liječnik Hipokrat zaslužan je za širenje ideje o upotrebi zdravih namirnica, umjesto lijekova. O tome govori njegova poznata izreka: „Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana”. Iz brojnih Hipokratovih djela doznajemo kako su i brojni drugi filozofi i liječnici tog doba prepoznali utjecaj hrane na ljudsko tijelo kao Galen, Paracelsus i drugi.

UltrazvukNaši preci pronalazili su i sakupljali hranu u prirodi kako bi preživjeli i tako su stekli stanovite prehrambene navike. Medicinska i nutricionistička znanost u suradnji, sve više otkrivaju veliki utjecaj pravilnog načina života i prehrane na cjelokupno zdravlje stanovništva. Primjenjivanjem savjeta koji to opisuju u životu čovjeka, toliko se poboljšava njegovo zdravstveno stanje, da se ta otkrića nazivaju drugom medicinskom revolucijom. Zdrav način života i prehrane mogu učiniti preduvjete u suzbijanju danas smrtonosnih kroničnih degenerativnih bolesti.

Rak dojke

Rak dojkenajčešći je zloćudni tumor u žena. On je na prvom mjestu uzroka smrti od svih zloćudnih bolesti  žena u Hrvatskoj. Upravo zato se toliko govori i piše o ranom otkrivanju raka dojke. Preventivni pregledi dojki  preporučuju se svake godine nakon 30.-te godine života žene, a ukoliko u obitelji postoji pozitivna obiteljska anamneza tj. majka, sestra ili baka, koje su preboljele rak dojke, pregled se preporučuje već nakon 20-te godine života, jer je učestalost ove bolesti u srodnica značajno veća.
Poznato je kako su u Hrvatskoj organizirani preventivni pregledi dojki mamografijom, u okviru Nacionalnog programa prevencija raka dojke. Mamografija je dobra metoda, jer će  potaknuti žene na preventivne preglede dojki i moguće je otkriti karcinom  dojke kod žena, koje ne bi odlazile na preglede dojki. Međutim danas smo svjedoci sve većeg broja oboljelih žena mlađe životne dobi 30-40.-te godine života, za koje nema organiziranih preventivnih pregleda dojki na nacionalnoj razini, a mamografija za ovu dob nije prihvatljiva, jer je dojka u ovoj dobi sačinjena od bujnog žljezdanog tkiva, što onemogućava razlučivanje žarišnih promjena u dojkama, a i zbog rendgenskog zračenja. Danas na sreću, postoje nova tehnološka dostignuća u ultrazvučnoj dijagnostici,  kolor dopler ultrazvuk s programom elastografije (SE-strain elastografija i SWE – Shear Wave Elastography) ili Sonoelastografija posmičnim UZV valovima, uz program Micropure (za otkrivanje patoloških mikrokalcifikata u dojkama i žarišnoj promjeni (čvoru) i MR (Magnetna rezonanca dojki). 
Mjerenjem čvrstoće tumora u dojci (kPa)  ili mjerenjem brzine prolaza UZV valova (m/s) kroz tumorsko tkivo možemo lakše razlikovati dobroćudne od zloćudnih tumora, jer su karcinomi dojki tvrđi od dobroćudnih promjena. Osim  SWE  tumorsko tkivo skenira se novom softverskom metodom Micropure, kojom se detektiraju mikrokacifikati u tkivu dojke, a osobito u čvoru dojke što može biti obilježje malignosti (zloćudne promjene). Elastografija dojke zasniva se na znanstvenim istraživanjima, koja su potvrdila,  da je čvrstoća karcinoma i brzina prolaza ultrazvučnih valova kroz karcinom veća od čvrstoće i brzine prolaza kroz dobroćudne promjene.  Mjerenjem čvrstoće tumorskog tkiva ovom metodom moguće je izbjeći ciljanu punkciju i biopsiju, odnosno utvrditi s velikom sigurnošću je li tumor zloćudna promjena tj.karcinom ili se radi o dobroćudnoj promjeni.
Nakon otkrivenog raka dojke, operacija je najčešće prvi izbor u liječenju, iako to ne mora uvijek biti tako. Naime ukoliko se radi o bolesnici starijoj od 80 godina, ponekad se najprije provodi onkološko liječenje (kemoterapija), koje je ponekad i jedini način liječenja,  zatim kod nekih bolesnica terapija zračenjem kao nadopuna operativnom zahvatu i/ili kemoterapiji, jer to ovisi o vrsti karcinoma dojke, proširenosti bolesti u trenutku otkrivanja bolesti, zatim dobi i drugim bolestima bolesnice. Nakon obavljene operacije dojke, tumorsko tkivo se upućuje  patologu, koji daje konačnu dijagnozu o kakvoj se vrsti karcinoma dojke radi (intraduktalni invazini, lobularni karcinom itd.), zatim koliko postoji tumorskih stanica, koliko su one promijenjene u odnosu na zdravo tkivo, zatim  ima li tumorsko tkivo receptore za hormone estrogen i progesteron,  HER 2 receptore i stadij bolesti tj. proširenost tumora. Patohistološka dijagnoza sa svim dostupnim informacijama o tumoru, vrlo je važna za onkologa, koji će dalje odlučiti o terapiji, koja je bolesnici potrebna nakon operativnog zahvata. Ukoliko je potrebna terapija rendgenskim zračenjem u tim liječnika uključuje i specijalist radioterapeut.
Svakako se odazivajte na preventivne preglede ili same razmišljajte o preventivnim pregledima dojki, informirajte se i kod nadležnog liječnika o Vašim mogućnostima preventivnih pregleda, jer rano otkrivanje raka dojke omogućava izlječenje  bez kemoterapije i zračenja, samo poštednim operativnim zahvatom. U mojoj praksi vidjela sam puno takvih žena oboljelih od raka dojke, koje i danas nakon više od 20 godina žive bez ružnog sjećanja na suočavanje s ovom teškom bolesti, jer u konačnici nije važno samo preživjeti, već je važna i kvaliteta života nakon dijagnoze raka dojke.

Ovakav ultrazvučni pregled se obavlja  na UZV uređajima najviše klase, kakvim se obavljaju pregledi u mojoj ordinaciji  najsuvremenijim Canon-Toshiba Aplio 500 platinum, koji je zamijenio moj prethodni UZV uređaj Toshiba Aplio XG.

Primjena nove metode ultrazvučne dijagnostike dojke - elastografija (SE,SWE) , SMI, Micropure

Softverskim programom čvor koji skeniramo u dojci oboji se  prema boji koja kodira čvrstoću tkiva. Sve jako čvrste  strukture, kakve su karcinomi koje su  kodirane  u ovom uređaju crvenom bojom, a boje su različito kodirane po čvrstoći u svakom drugom UZV uređaju. Bojanje čvora u elastografiji, liječniku omogućava da već prema boji u samom čvoru, može procijeniti  kakve je čvrstoće promatrana žarišna promjena (čvor). Čvor  najčešće nije jednako čvrst i tvrd u svim svojim dijelovima, osobito ako je veći  od 5 mm. Nakon uvida u čvrstoću tkiva čvora, moguće je izmjeriti čvrstoću tkiva u najtvrđem dijelu čvora koje je najsuspektnije za zloćudnu promjenu tkiva čvora. Mjerenje se smatra relevantnim, ukoliko je učinjeno najmanje 5 mjerenja na mjestu najveće čvrstoće čvora. Ultrazvučni uređaj automatski mjeri i obrađuje dobivene podatke  i prikazuje srednju vrijednost čvrstoće u kPa ili brzine prolaska ultrazvučnih valova  (m/s) u čvoru.  Ultrazvučni valovi sporije prolaze kroz mekše i elastičnije tkivo, a brže kroz tvrđe tkivo. Primjenom Youngovog modula elastičnosti može se  uređajem izmjeriti čvrstoća tkiva u kPa i što je ispitivano tkivo čvršće, postoji osnovanija sumnja u zloćudnost promjene. Ujedno uz srednju vrijednost  u kPa i m/s  izračunava se SD (standardna devijacija) koja prema Europskom društvu za ultrazvuk i medicini i biologiji ne smije biti veća od 20, a prema Svjetskom društvu za ultrazvuk u medicini i biologiji od 10, što liječniku omogućava uvid u točnost izvršenog mjerenja ovom metodom SW elastografije. U poslijednjih nekoliko godina temeljem  rezultata znanstvenih istraživanja  Europsko i Svjetsko društvo za ultrazvuk donijeli su okvirne vrijednosti normalnih, graničnih i patoloških čvrstoća tumorskog tkiva u dojci. Osim SWE tkivo dojke ovim kolor dopler uređajem skenira se novom softverskom metodom Micropure, kojim se detektiraju mikrokacifikati u tkivu dojke. Patološki mikrokacifikati  su najčešće u tkivu dojke,  osobito u čvoru dojke znak malignosti (zloćudnih promjena). Doplerskim prikazom posebnim doplerom, koji ima ovaj uređaj koji se odnedavno primjenjuje u ordinaciji, moguće je detektirati najsitnije krvne žilice unutar čvora (SMI- Superb Microvascular flow), što ranijim doplerima Color Doppler, Power Doppler ili ADF nije uvijek  bilo moguće.Na taj način danas ovakvim najsuvremenijim  kolor dopler uređajem koji primjenjujem u ordinaciji temeljem nekoliko kriterija dijagnostike i analize uočene žarišne promjene moguće je vrlo točno razlučiti o kakvoj je promjeni u dojci riječ (cista s gušćim sadržajem, dobroćudna  ili zloćudna promjena u dojci.

Kriteriji analize žarišne promjene u dojci (razlučivanje dobroćudne od zloćudne promjene)

1. Strain elastografija (SE), određivanjem Strain Ratio (SR) , kojim se utvrđuje omjer čvrstoće u čvoru i okolnom masnom tkivu dojke.

2. SWE (shear Wave elastography)-Sonoelastografija posmičnim UZV valovima, mjerenjem čvrstoće tkiva u najčvršće dijelu žarišne lezije, najmanje 5 mjerenja u kPa  ili m/s

3.Određivanje stupnja prokrvljenosti u čvoru metodom SMI (Superb Microvascular Flow)

4. Micropure  softverski program kojim detektiramo prisutnost mikrokalcifikata u čvoru

5.Panoramski prikaz cijele dojke, kojim se topografski može bolje razlučiti pozicija uočenog čvora u tkivu cijele dojke  dojke

 

Simptomi raka dojke

Simptomi raka dojke u početku nisu prisutni, a kada postoje znaju proći neopaženo kod pacijentica. Mnoge ih mjesecima ignoriraju zbog straha ili neznanja. Probir (pretraživanje, skrining) promjena u dojkama je vrlo važan. Rano otkrivanje raka dojke povećava vjerojatnost uspješnog izlječenja. Danas se u dijagnostici najviše koriste mamografija i ultrazvuk dojki. Ponekad se koristi i MR dojke (magnetska rezonanca dojke), koju smatram boljom pretragom od mamografije zbog neizlaganja štetnom rendgenskom zračenju.  Mamografija koristi rendgenske zrake za dijagnostiku promjena u dojkama i stoga kod višekratnih ponavljajućih pretraga dojki (najčešće svake 2 godine) i kumulativnog (zbrajajućeg) štetnog djelovanja rendgenskih zraka na tkivo dojke može, osobito kod osoba koje nose gen za rak dojke može izazvati rak dojke. Mamografija također nije preporučljiva za pregled dojki u dobi prije menopauze, kao i kod žena koje imaju bogato žljezdano tkivo jer se eventualne promjene u dojkama ne mogu dobro razaznati.

Današnje generacije novih kolor dopler ultrazvučnih uređaja, najviše klase, osobito ponekad u kombinaciji s magnetnom rezonancom (MR) dojki smatram najboljim načinom detekcije raka dojke u najranijoj fazi bolesti.

Mobilna mamografija ima svoje mjesto u dijagnostici raka dojki kod onih žena koje uopće ne odlaze na preventivne preglede dojki, ali smatram da mamografija nije u današnje vrijeme jedini i neprikosnoveni preventivni pregled za dojke, osobito ukoliko se redovito ponavlja svake 2 godine. To bi značilo da će se kod žena koja redovito odlaze na mamografiju od 40-te- godine života do prosječne životne dobi od 76 godina, ozračiti područje dojki oko 17 puta. Ne mogu vjerovati kao liječnik da u toliki broj rendgenskih ozračivanja dojki, a kod nekih žena u puno ranije takvo dijagnostičko rendgensko zračenje kod mnogih žena neće provocirati rak dojke, koštane srži ili pluća.

Rak dojke je nažalost najčešći rak u žena. Nalazi se na uvjerljivo prvom mjestu po učestalosti raka i uzroku smrti u žena od zloćudnih bolesti. Rak dojke ne bira dob. Prije 20-etak i više godina rak dojke se javljao najčešće u dobi nakon 50-te, 60-te godine života. Danas smo svjedoci sve više oboljelih žena u dobi između 30-40 godine godine života. To je dob kada se brojne osobito patološke promjene odvijaju vrlo brzo, za razliku od žena u kasnijoj dobi, dobi nakon 60-te, 70-te ili 80-te godine života. Stoga je upravo u mlađim dobnim skupinama žena, a to je dob nakon 30-te godine života od izuzetne važnosti rana ili pravodobna dijagnostika zloćudnih bolesti dojki. U Hrvatskoj godišnje od raka dojke oboli oko 24 % žena. To drugim riječima znači, da od 100 žena koje godišnje u Hrvatskoj oboli od raka bilo kojeg mjesta nastanka (dojka, pluća, želudac, crijeva itd.), 24 žene godišnje od njih 100 oboli upravo od raka dojke.To dalje znači da svaka 4. žena koja oboli u Hrvatskoj od bilo kojeg raka oboli od raka dojke.
UltrazvukUltrazvukNa ove dvije ultrazvučne slike snimljene najsuvremenijim kolor dopler uređajem možete vidjeti koiko maleni tumor dojke 3x4 mm, kod bolesnice od 34 godine. (koji je ciljanom punkcijom i kasnijom operacijom dokazan kako se radi o početnom raku dojke), možemo jednostavno vidjeti i otkriti. Ova bolesnica je operirana tako da joj je odstranjen dio dojke uz tumor. Patohistološka slika dojke i stadij karcinoma dojke nije zahtijevala daljnu kemoterapiju, a to znači jako puno za kvalitetu života i izlječenje bolesnice.

Upravo zato liječnici stalo potiču žene na preventivne preglede dojki, koji su od izuzetne važnosti. Zašto? Zato što se u proteklih 30-etak godina nije bitno promijenila strategija liječenja raka dojke, osobito, uznapredovalog, proširenog raka dojki. Mi još uvijek ne znamo koji je točan uzrok, mehanizam nastanka i nemamo potpuno adekvatnu terapiju. Kao i nekad postoji osnovni trijas (tri moguće) metode liječenja koje se mogu primjenjivati samostalno ili u kombinaciji u liječenju raka dojke. To su kirurški (operacija tumora ili dojke), kemoterapija, radioterapija. Uspješnost liječenja i izliječenja ovisi o stadiju i pato - histološkom tipu raka dojke. 

Pogledajte emisiju koju sam uredila i vodila o raku dojke s prof.dr. sc. Fedorom Šantekom, specijalistom onkologije i radioterapije KBC Zagreb i prof.dr.sc. Rado Žic,  specijalistom estetske, plastične i rekonstrukcijske kirurgije KB Dubrava

 

Karcinom (rak) prostate - simptomi, dijagnostika, liječenje

Rak prostate javlja se u 5-7 % muškaraca starijih od 50 godina života. Učestalost pojave ove bolesti raste s dobi muškaraca. Istraženo je kako 80 % muškaraca iznad 80-te godine života ima karcinom (rak) prostate. Epidemiološka istraživanja pojavnosti raka prostate pokazuju najveću učestalost pojave bolesti u crnaca, a najmanju u pripadnika žute rase. U Europi i Americi pripadnici bijele rase imaju srednji rizik za razvoj bolesti izuzev skandinavaca među kojima je učestalost ove bolesti najzastupljenija u Europi. Simptomi bolesti javljaju se kasno, znatno kasnije nego simptomi kod dobroćudnog povećanja prostate (BHD ili benigna hiperplazija prostate). Najčešći simptomi koji dovode pacijenta liječniku su: učestalo mokrenje, otežano mokrenje, isprekidano mokrenje (stane pa krene), krv u mokraći i spermi, bol i pečenje pri mokrenju, problemi s erekcijom, bolna ejakulacija, česta bol i ukočenost u donjem dijelu leđa, u kasnijoj fazi bolesti mršavljenje, gubitak teka i slabost. Prostata se naziva predstojnom žlijezdom koja obuhvačajući mokraćnu cijev (urethru), ukoliko je promjena u obujmu prostate dovoljno velika, tegobe oboljelog pacijenta očituju se simptomima mokraćnog sustava.

Možete vidjeti emisiju o raku prostate koju sam uredila i vodila s prof.dr.sc.Ognjenom Krausom, urologom.  

Oprez s bolovima u trbuhu!

Bolesnici se najčešće žale na bolove u “žličici” ili ispod oba rebrena luka, a poseban tip bolova su bolovi u donjem dijelu trbuha i/ili oko pupka.

Općenito možemo reći da je bol najčešći uzrok posjete liječniku. Liječničku ordinaciju svakodnevno posjećuju bolesnici koji se tuže na bolove u trbuhu - najčešće prisutne u jednom dijelu trbuha ili u cijeloj trbušnoj šupljini. Bolesnici se najčešće žale na bolove u “žličici” ili ispod oba rebrena luka, zatim u donjem dijelu trbuha lijevo, desno ili obostrano, bolove pod desnim ili lijevim rebrenim lukom, bolovi oko pupka, ili desno i/ili lijevo od pupka, zatim na bolove u  slabinskim ložama koji se ponekad šire u donji dio trbuha. 

Općenito se bolovi u trbuhu mogu  podijeliti na bolove u gornjem ili donjem abdomenu, odnosno na bolove u cijeloj trbušnoj šupljini.

Prema lokalizaciji (mjestu boli),  bolovi u trbuhu mogu biti u:

  • Gastroenterološkoj regiji (želudac, žučnjak, žučni vodovi, gušterča, jetra, slezena, crijeva)
  • Urološkoj regiji (bubrezi, mokraćovodi, mokraćni mjehur, mokraćna cijev) 
  • Genitalnoj regiji (maternica, jajnici, prostata, testisi)

Svi navedeni bolovi mogu se razlikovati po intenzitetu bolova, trajanju i prema pridruženim drugim simptomima. Kada se radi o bolovima u gornjem dijelu trbuha, neki od dodatnih simptoma su  nadutost, osjećaj pečenja u “žličici” (žgaravica), mučnina, “težina” nakon jela, podrigivanje i grčevi u trbuhu. Nije rijetkost ni da bolesnici navode stalno prisutan nagon na povraćanje nakon neke hrane (luka, svježe paprike, krastavaca, graha, svježeg voća, osobito grožđa, krušaka, lubenice, šljiva, kestena, jaja i masnije hrane).

Možete pogledati emisiju o akutnim bolestima gornjeg dijela probavnog trakta koju sam uredila i vodila s dr. sc. Rosanom Troskot, internisticom gastroenterologinjkom KB Sveti Duh u Zagrebu.

 

 1 2 3 >  Zadnji
Kontaktirajte nas

Popunite sva polja da biste poslali e-mail!

Možete nas kontaktirati zbog savjeta, informacija ili dogovora za preglede na telefonski broj ili e-mailom zbog pitanja na koje ćemo Vam što hitnije odgovoriti.

Putem e-maila nije moguće predbilježiti se na pregled jer tada može doći do zabune u terminima već molim predbilježbe za termine pregleda treba učiniti telefonom ili ukoliko želite osobno u ordinaciji.

Sat za zdravlje - Emisija o zdravlju na Z1 televiziji Dnevnik Nova TV - Novosti u liječenju štitnjače Dr. Tarle na popisu od 130 hrvatskih liječnika koje preporučuje SAD (State Department)

NOVOST SW ELASTOGRAFIJA DOJKE

Novost u ordinaciji je share wave elastography (SWE) dojke,kojom se razlučuju dobroćudne i zloćudne promjene

više...

APLIO 500 Platinum

NOVI UREĐAJ U ORDINACIJI,

nove mogućnosti ultrazvučne dijagnostike

APLIO 500-  Platinum-Canon Toshiba

više...

Poster i video prezentacija znanstvenog rada (Postercast)

Dr Nives Tarle Bajic explains the technique of using Transabdominal color doppler ultrasound (TCDU) for detection of colon cancer in patients with non specific abdominal symptoms. Recorded by the British Institute of Radiology www.bir.org.uk.

Naš znanstveni rad objavljen je među 5 najboljih poster prezentacija u Londonu, između 68 prihvaćenih znanstvenih radova na godišnjem kongresu Britanskog instituta za radiologiju. Ovdje možete vidjeti poster i audio prezentaciju rada. Ovu posterpostcast prezentaciju snimio je Britanski institut za radiologiju u Londonu i objavljen je na stranicama Britanskog instituta za radiologiju.

više...

POSTER PREZENTACIJA ZNANSTVENOG RADA U LONDONU (22-23.10.2014.)

U Londonu na godišnjem kongresu Britanskog instituta za radiologiju održala sam prezentaciju našeg znanstvenog rada  o primjeni kolor dopler ultrazvuka u dijagnostici raka debelog crijeva u bolesnika s nespecifičnim tegobama:naša iskustva i metanaliza našeg rada i radova iz literature. Autori ovoga rada su  Iva Bajić, dr.med i ja kao prezenter ovoga rada.

više...

Alergijsko testiranje (određivanje specifičnih IgE iz krvi)

U ordinaciji možete obaviti alergijsko testiranje  razIne IgE na specifične alergene.Za njihovo određivanje uzima se uzorak krvi, a zatim se iz seruma određuje razina antitijela Tako se može utvrditi postoji li i u kojem intenzitetu alergijska reakcija na alergene koje udišete ili koje unosite hranom u tijelo.Ovdje možete pročitati o alergijama, što su to IgE antitijela, kako dolazi do alergijskih reakcija u tijelu i koje simptome alergija najčešće izaziva.

više...

Aktualne teme