Rak dojke

Rak dojkenajčešći je zloćudni tumor u žena. On je na prvom mjestu uzroka smrti od svih zloćudnih bolesti  žena u Hrvatskoj. Upravo zato se toliko govori i piše o ranom otkrivanju raka dojke. Preventivni pregledi dojki  preporučuju se svake godine nakon 30.-te godine života žene, a ukoliko u obitelji postoji pozitivna obiteljska anamneza tj. majka, sestra ili baka, koje su preboljele rak dojke, pregled se preporučuje već nakon 20-te godine života, jer je učestalost ove bolesti u srodnica značajno veća.
Poznato je kako su u Hrvatskoj organizirani preventivni pregledi dojki mamografijom, u okviru Nacionalnog programa prevencija raka dojke. Mamografija je dobra metoda, jer će  potaknuti žene na preventivne preglede dojki i moguće je otkriti karcinom  dojke kod žena, koje ne bi odlazile na preglede dojki. Međutim danas smo svjedoci sve većeg broja oboljelih žena mlađe životne dobi 30-40.-te godine života, za koje nema organiziranih preventivnih pregleda dojki na nacionalnoj razini, a mamografija za ovu dob nije prihvatljiva, jer je dojka u ovoj dobi sačinjena od bujnog žljezdanog tkiva, što onemogućava razlučivanje žarišnih promjena u dojkama, a i zbog rendgenskog zračenja. Danas na sreću, postoje nova tehnološka dostignuća u ultrazvučnoj dijagnostici,  kolor dopler ultrazvuk s programom elastografije (SE-strain elastografija i SWE – Shear Wave Elastography) ili Sonoelastografija posmičnim UZV valovima, uz program Micropure (za otkrivanje patoloških mikrokalcifikata u dojkama i žarišnoj promjeni (čvoru) i MR (Magnetna rezonanca dojki). 
Mjerenjem čvrstoće tumora u dojci (kPa)  ili mjerenjem brzine prolaza UZV valova (m/s) kroz tumorsko tkivo možemo lakše razlikovati dobroćudne od zloćudnih tumora, jer su karcinomi dojki tvrđi od dobroćudnih promjena. Osim  SWE  tumorsko tkivo skenira se novom softverskom metodom Micropure, kojom se detektiraju mikrokacifikati u tkivu dojke, a osobito u čvoru dojke što može biti obilježje malignosti (zloćudne promjene). Elastografija dojke zasniva se na znanstvenim istraživanjima, koja su potvrdila,  da je čvrstoća karcinoma i brzina prolaza ultrazvučnih valova kroz karcinom veća od čvrstoće i brzine prolaza kroz dobroćudne promjene.  Mjerenjem čvrstoće tumorskog tkiva ovom metodom moguće je izbjeći ciljanu punkciju i biopsiju, odnosno utvrditi s velikom sigurnošću je li tumor zloćudna promjena tj.karcinom ili se radi o dobroćudnoj promjeni.
Nakon otkrivenog raka dojke, operacija je najčešće prvi izbor u liječenju, iako to ne mora uvijek biti tako. Naime ukoliko se radi o bolesnici starijoj od 80 godina, ponekad se najprije provodi onkološko liječenje (kemoterapija), koje je ponekad i jedini način liječenja,  zatim kod nekih bolesnica terapija zračenjem kao nadopuna operativnom zahvatu i/ili kemoterapiji, jer to ovisi o vrsti karcinoma dojke, proširenosti bolesti u trenutku otkrivanja bolesti, zatim dobi i drugim bolestima bolesnice. Nakon obavljene operacije dojke, tumorsko tkivo se upućuje  patologu, koji daje konačnu dijagnozu o kakvoj se vrsti karcinoma dojke radi (intraduktalni invazini, lobularni karcinom itd.), zatim koliko postoji tumorskih stanica, koliko su one promijenjene u odnosu na zdravo tkivo, zatim  ima li tumorsko tkivo receptore za hormone estrogen i progesteron,  HER 2 receptore i stadij bolesti tj. proširenost tumora. Patohistološka dijagnoza sa svim dostupnim informacijama o tumoru, vrlo je važna za onkologa, koji će dalje odlučiti o terapiji, koja je bolesnici potrebna nakon operativnog zahvata. Ukoliko je potrebna terapija rendgenskim zračenjem u tim liječnika uključuje i specijalist radioterapeut.
Svakako se odazivajte na preventivne preglede ili same razmišljajte o preventivnim pregledima dojki, informirajte se i kod nadležnog liječnika o Vašim mogućnostima preventivnih pregleda, jer rano otkrivanje raka dojke omogućava izlječenje  bez kemoterapije i zračenja, samo poštednim operativnim zahvatom. U mojoj praksi vidjela sam puno takvih žena oboljelih od raka dojke, koje i danas nakon više od 20 godina žive bez ružnog sjećanja na suočavanje s ovom teškom bolesti, jer u konačnici nije važno samo preživjeti, već je važna i kvaliteta života nakon dijagnoze raka dojke.

Ovakav ultrazvučni pregled se obavlja  na UZV uređajima najviše klase, kakvim se obavljaju pregledi u mojoj ordinaciji  najsuvremenijim Canon-Toshiba Aplio 500 platinum, koji je zamijenio moj prethodni UZV uređaj Toshiba Aplio XG.

Primjena nove metode ultrazvučne dijagnostike dojke - elastografija (SE,SWE) , SMI, Micropure

Softverskim programom čvor koji skeniramo u dojci oboji se  prema boji koja kodira čvrstoću tkiva. Sve jako čvrste  strukture, kakve su karcinomi koje su  kodirane  u ovom uređaju crvenom bojom, a boje su različito kodirane po čvrstoći u svakom drugom UZV uređaju. Bojanje čvora u elastografiji, liječniku omogućava da već prema boji u samom čvoru, može procijeniti  kakve je čvrstoće promatrana žarišna promjena (čvor). Čvor  najčešće nije jednako čvrst i tvrd u svim svojim dijelovima, osobito ako je veći  od 5 mm. Nakon uvida u čvrstoću tkiva čvora, moguće je izmjeriti čvrstoću tkiva u najtvrđem dijelu čvora koje je najsuspektnije za zloćudnu promjenu tkiva čvora. Mjerenje se smatra relevantnim, ukoliko je učinjeno najmanje 5 mjerenja na mjestu najveće čvrstoće čvora. Ultrazvučni uređaj automatski mjeri i obrađuje dobivene podatke  i prikazuje srednju vrijednost čvrstoće u kPa ili brzine prolaska ultrazvučnih valova  (m/s) u čvoru.  Ultrazvučni valovi sporije prolaze kroz mekše i elastičnije tkivo, a brže kroz tvrđe tkivo. Primjenom Youngovog modula elastičnosti može se  uređajem izmjeriti čvrstoća tkiva u kPa i što je ispitivano tkivo čvršće, postoji osnovanija sumnja u zloćudnost promjene. Ujedno uz srednju vrijednost  u kPa i m/s  izračunava se SD (standardna devijacija) koja prema Europskom društvu za ultrazvuk i medicini i biologiji ne smije biti veća od 20, a prema Svjetskom društvu za ultrazvuk u medicini i biologiji od 10, što liječniku omogućava uvid u točnost izvršenog mjerenja ovom metodom SW elastografije. U poslijednjih nekoliko godina temeljem  rezultata znanstvenih istraživanja  Europsko i Svjetsko društvo za ultrazvuk donijeli su okvirne vrijednosti normalnih, graničnih i patoloških čvrstoća tumorskog tkiva u dojci. Osim SWE tkivo dojke ovim kolor dopler uređajem skenira se novom softverskom metodom Micropure, kojim se detektiraju mikrokacifikati u tkivu dojke. Patološki mikrokacifikati  su najčešće u tkivu dojke,  osobito u čvoru dojke znak malignosti (zloćudnih promjena). Doplerskim prikazom posebnim doplerom, koji ima ovaj uređaj koji se odnedavno primjenjuje u ordinaciji, moguće je detektirati najsitnije krvne žilice unutar čvora (SMI- Superb Microvascular flow), što ranijim doplerima Color Doppler, Power Doppler ili ADF nije uvijek  bilo moguće.Na taj način danas ovakvim najsuvremenijim  kolor dopler uređajem koji primjenjujem u ordinaciji temeljem nekoliko kriterija dijagnostike i analize uočene žarišne promjene moguće je vrlo točno razlučiti o kakvoj je promjeni u dojci riječ (cista s gušćim sadržajem, dobroćudna  ili zloćudna promjena u dojci.

Kriteriji analize žarišne promjene u dojci (razlučivanje dobroćudne od zloćudne promjene)

1. Strain elastografija (SE), određivanjem Strain Ratio (SR) , kojim se utvrđuje omjer čvrstoće u čvoru i okolnom masnom tkivu dojke.

2. SWE (shear Wave elastography)-Sonoelastografija posmičnim UZV valovima, mjerenjem čvrstoće tkiva u najčvršće dijelu žarišne lezije, najmanje 5 mjerenja u kPa  ili m/s

3.Određivanje stupnja prokrvljenosti u čvoru metodom SMI (Superb Microvascular Flow)

4. Micropure  softverski program kojim detektiramo prisutnost mikrokalcifikata u čvoru

5.Panoramski prikaz cijele dojke, kojim se topografski može bolje razlučiti pozicija uočenog čvora u tkivu cijele dojke  dojke

 

Simptomi raka dojke

Simptomi raka dojke u početku nisu prisutni, a kada postoje znaju proći neopaženo kod pacijentica. Mnoge ih mjesecima ignoriraju zbog straha ili neznanja. Probir (pretraživanje, skrining) promjena u dojkama je vrlo važan. Rano otkrivanje raka dojke povećava vjerojatnost uspješnog izlječenja. Danas se u dijagnostici najviše koriste mamografija i ultrazvuk dojki. Ponekad se koristi i MR dojke (magnetska rezonanca dojke), koju smatram boljom pretragom od mamografije zbog neizlaganja štetnom rendgenskom zračenju.  Mamografija koristi rendgenske zrake za dijagnostiku promjena u dojkama i stoga kod višekratnih ponavljajućih pretraga dojki (najčešće svake 2 godine) i kumulativnog (zbrajajućeg) štetnog djelovanja rendgenskih zraka na tkivo dojke može, osobito kod osoba koje nose gen za rak dojke može izazvati rak dojke. Mamografija također nije preporučljiva za pregled dojki u dobi prije menopauze, kao i kod žena koje imaju bogato žljezdano tkivo jer se eventualne promjene u dojkama ne mogu dobro razaznati.

Današnje generacije novih kolor dopler ultrazvučnih uređaja, najviše klase, osobito ponekad u kombinaciji s magnetnom rezonancom (MR) dojki smatram najboljim načinom detekcije raka dojke u najranijoj fazi bolesti.

Mobilna mamografija ima svoje mjesto u dijagnostici raka dojki kod onih žena koje uopće ne odlaze na preventivne preglede dojki, ali smatram da mamografija nije u današnje vrijeme jedini i neprikosnoveni preventivni pregled za dojke, osobito ukoliko se redovito ponavlja svake 2 godine. To bi značilo da će se kod žena koja redovito odlaze na mamografiju od 40-te- godine života do prosječne životne dobi od 76 godina, ozračiti područje dojki oko 17 puta. Ne mogu vjerovati kao liječnik da u toliki broj rendgenskih ozračivanja dojki, a kod nekih žena u puno ranije takvo dijagnostičko rendgensko zračenje kod mnogih žena neće provocirati rak dojke, koštane srži ili pluća.

Rak dojke je nažalost najčešći rak u žena. Nalazi se na uvjerljivo prvom mjestu po učestalosti raka i uzroku smrti u žena od zloćudnih bolesti. Rak dojke ne bira dob. Prije 20-etak i više godina rak dojke se javljao najčešće u dobi nakon 50-te, 60-te godine života. Danas smo svjedoci sve više oboljelih žena u dobi između 30-40 godine godine života. To je dob kada se brojne osobito patološke promjene odvijaju vrlo brzo, za razliku od žena u kasnijoj dobi, dobi nakon 60-te, 70-te ili 80-te godine života. Stoga je upravo u mlađim dobnim skupinama žena, a to je dob nakon 30-te godine života od izuzetne važnosti rana ili pravodobna dijagnostika zloćudnih bolesti dojki. U Hrvatskoj godišnje od raka dojke oboli oko 24 % žena. To drugim riječima znači, da od 100 žena koje godišnje u Hrvatskoj oboli od raka bilo kojeg mjesta nastanka (dojka, pluća, želudac, crijeva itd.), 24 žene godišnje od njih 100 oboli upravo od raka dojke.To dalje znači da svaka 4. žena koja oboli u Hrvatskoj od bilo kojeg raka oboli od raka dojke.
UltrazvukUltrazvukNa ove dvije ultrazvučne slike snimljene najsuvremenijim kolor dopler uređajem možete vidjeti koiko maleni tumor dojke 3x4 mm, kod bolesnice od 34 godine. (koji je ciljanom punkcijom i kasnijom operacijom dokazan kako se radi o početnom raku dojke), možemo jednostavno vidjeti i otkriti. Ova bolesnica je operirana tako da joj je odstranjen dio dojke uz tumor. Patohistološka slika dojke i stadij karcinoma dojke nije zahtijevala daljnu kemoterapiju, a to znači jako puno za kvalitetu života i izlječenje bolesnice.

Upravo zato liječnici stalo potiču žene na preventivne preglede dojki, koji su od izuzetne važnosti. Zašto? Zato što se u proteklih 30-etak godina nije bitno promijenila strategija liječenja raka dojke, osobito, uznapredovalog, proširenog raka dojki. Mi još uvijek ne znamo koji je točan uzrok, mehanizam nastanka i nemamo potpuno adekvatnu terapiju. Kao i nekad postoji osnovni trijas (tri moguće) metode liječenja koje se mogu primjenjivati samostalno ili u kombinaciji u liječenju raka dojke. To su kirurški (operacija tumora ili dojke), kemoterapija, radioterapija. Uspješnost liječenja i izliječenja ovisi o stadiju i pato - histološkom tipu raka dojke. 

Pogledajte emisiju koju sam uredila i vodila o raku dojke s prof.dr. sc. Fedorom Šantekom, specijalistom onkologije i radioterapije KBC Zagreb i prof.dr.sc. Rado Žic,  specijalistom estetske, plastične i rekonstrukcijske kirurgije KB Dubrava

 

A - mliječni kanalići, B - mliječni režnjići, C - prošireni mliječni kanalić, D - bradavica, E - fat, F - pektoralni, prsni mišić, G - prsni koš, rebra

Karcinom dojkeKarcinom dojkeKarcinom dojkeKarcinom dojkeKarcinom dojkeKarcinom dojke
Profil dojke:


DUKTALNI KARCINOM DOJKE

Oko 90 % raka dojke nastaje u mliječnim kanalićima (duktusima). Duktalni karcinom in situ (lokaliziran na mjestu nastanka) započinje rastom u stjenci mliječnih kanalića. Ovisno o smještaju u dojci, veličini i konzistenciji cijele dojke on se može napipati, a ponekad se samo može vidjeti na mamografiji kao sitne točkice odlaganja kalcija (mikrokalcifikacije) ili UZV pregledu s kolor doplerom s programom za elastografiju. Ovaj tip karcinoma dojke  je najčešće lokaliziran na određeni dio dojke i ukoliko se rano otkrije u fazi Ca in situ (karcinoma na mjestu nastanka) bez daljnjeg širenja na okolne strukture može se kirurški u potpunosti odstraniti. Ako je uklonjen samo Ca in situ intraduktalnog karcinoma dojke, u oko 25-35 % žena se razvija invazivni rak, obično unutar iste dojke.


Ultrazvuk dojki- rak dojkeUltrazvuk dojke- karcinom dojke
LOBULARNI KARCINOM DOJKE

On započinje unutar mliječnih žlijezda i obično se razvija prije menopauze. Kod žena prije menopauze (generativna dob kada žena ima menstruaciju i može roditi) dojke su pune žljezdanog tkiva. Na mamografiji to su „guste dojke“ - bogate žljezdanim tkivom, u kojima nije lako razabrati prisutnost čvora ili neke druge žarišne promjene u dojci. Stoga u dobi do menopauze apsolutno na prvom mjestu dijagnostike je ultrazvučni pregled dojki s kolor doplerom i programom za elastografiju. Između 25-30% žena koje ga imaju mogu razviti invazivni rak dojke, ponekad čak i 40 godina nakon pojavljivanja raka dojke i to u istoj ili suprotnoj dojci.

Lobularni karcinom dojke

 in situ (LCIS) je tip neivazivnog raka dojke. On ima samo neke karakteristike raka međutim obično se ne širi u okolno zdravo tkivo i daje udaljene metastaze u drugim organima. LCIS je gotovo uvijek smješten na više od jednog područja u dojci (znači može biti multicentričan) ili može javiti u obje dojke (bilateralno).

Znanstvenici u svijetu se slažu u zaključku kako je LCIS preinvazivna tvorba - „preteča pravog raka dojke“ i ili marker-biljeg koji kasnije u životu može prijeći u invazivni karcinom (zloćudniji rak, skloniji metastaziranju). Žena koja ima LCIS ima veću mogućnost razvoja invazivnog raka tijekom života.

Rak dojke može biti lokaliziran (na mjestu gdje je nastao) ili se može proširiti i zahvatiti druga tkiva, odnosno može metastatski se proširiti na druge dijelove tijela. Oko 80% invazivnih karcinoma dojke (oni koji se šire u okolna ili udaljena tkiva) su po histološkom porijeklu intraduktalni a oko 10 % su lobularni. Ostale, rjeđe vrste raka dojki poput medularnog i tubularnog karcinoma dojki imaju bolju prognozu.

Za sve dodatne upite i informacije, izvolite nazvati na tel. 01 48 40 813 (8-19 h), subotom (8-12 h) ili izvolite poslati upit  klikom na e-mail; ultrazvuk.tarle@gmail.com
 

Kontaktirajte nas

Popunite sva polja da biste poslali e-mail!

Možete nas kontaktirati zbog savjeta, informacija ili dogovora za preglede na telefonski broj ili e-mailom zbog pitanja na koje ćemo Vam što hitnije odgovoriti.

Putem e-maila nije moguće predbilježiti se na pregled jer tada može doći do zabune u terminima već molim predbilježbe za termine pregleda treba učiniti telefonom ili ukoliko želite osobno u ordinaciji.


Vezani članci:
Sat za zdravlje - Emisija o zdravlju na Z1 televiziji Dnevnik Nova TV - Novosti u liječenju štitnjače Dr. Tarle na popisu od 130 hrvatskih liječnika koje preporučuje SAD (State Department)

NOVOST SW ELASTOGRAFIJA DOJKE

Novost u ordinaciji je share wave elastography (SWE) dojke,kojom se razlučuju dobroćudne i zloćudne promjene

više...

APLIO 500 Platinum

NOVI UREĐAJ U ORDINACIJI,

nove mogućnosti ultrazvučne dijagnostike

APLIO 500-  Platinum-Canon Toshiba

više...

Poster i video prezentacija znanstvenog rada (Postercast)

Dr Nives Tarle Bajic explains the technique of using Transabdominal color doppler ultrasound (TCDU) for detection of colon cancer in patients with non specific abdominal symptoms. Recorded by the British Institute of Radiology www.bir.org.uk.

Naš znanstveni rad objavljen je među 5 najboljih poster prezentacija u Londonu, između 68 prihvaćenih znanstvenih radova na godišnjem kongresu Britanskog instituta za radiologiju. Ovdje možete vidjeti poster i audio prezentaciju rada. Ovu posterpostcast prezentaciju snimio je Britanski institut za radiologiju u Londonu i objavljen je na stranicama Britanskog instituta za radiologiju.

više...

POSTER PREZENTACIJA ZNANSTVENOG RADA U LONDONU (22-23.10.2014.)

U Londonu na godišnjem kongresu Britanskog instituta za radiologiju održala sam prezentaciju našeg znanstvenog rada  o primjeni kolor dopler ultrazvuka u dijagnostici raka debelog crijeva u bolesnika s nespecifičnim tegobama:naša iskustva i metanaliza našeg rada i radova iz literature. Autori ovoga rada su  Iva Bajić, dr.med i ja kao prezenter ovoga rada.

više...

Alergijsko testiranje (određivanje specifičnih IgE iz krvi)

U ordinaciji možete obaviti alergijsko testiranje  razIne IgE na specifične alergene.Za njihovo određivanje uzima se uzorak krvi, a zatim se iz seruma određuje razina antitijela Tako se može utvrditi postoji li i u kojem intenzitetu alergijska reakcija na alergene koje udišete ili koje unosite hranom u tijelo.Ovdje možete pročitati o alergijama, što su to IgE antitijela, kako dolazi do alergijskih reakcija u tijelu i koje simptome alergija najčešće izaziva.

više...

Aktualne teme