Početna stranicaPretraga za: crvenilo dojke

Preventivni pregledi dojki - otkrivanje raka dojke

Preventivni pregledi dojki - otkrivanje raka dojke

Preventivni pregledi dojki, ultrazvuk dojki  preporučuju se svake godine nakon 30.-te godine života žene, a ukoliko u obitelji postoji pozitivna obiteljska anamneza tj. majka, sestra ili baka, koje su preboljele rak dojke, pregled se preporučuje već nakon 20-te godine života, jer je učestalost ove bolesti u srodnica značajno veća, nego u ostalom dijelu populacije.

Tehnološka dostignuća u ultrazvučnoj dijagnostici  dojke, značajno su napredovala u zadnjih nekoliko godina, tako da je dijagnostika vrlo malih promjena od 2 mm u dojakma i razlučivanje dobroćudnih od zloćudnih promjena u dojkama, znatno olakšano. Danas u kolor dopler uređajima, osobito najviše klase UZV uređaja, postoje posebni softverski programi, koji omogućavaju analizu svake žarišne  promjene u tkivu dojke, što doprinosi jasnom i točnom razlučivanju  dobroćudne ili zloćudne promjene u dojci i bez ciljane punkcije ili biopsije.

U mojoj ordinaciji upravo takav  ultrazvučni pregled se obavlja na UZV uređaju najviše klase,  najsuvremenijim Canon-Toshiba Aplio 500 platinum, koji je zamijenio moj prethodni UZV uređaj.

Ultrazvuk dojki primjenom nove metode ultrazvučne dijagnostike dojke - elastografija (SE,SWE) , SMI, Micropure

Softverskim programom čvor koji skeniramo u dojci oboji se  bojom koja kodira čvrstoću tkiva. Elastografija je metoda koja  rzlučuje elsticitet tkiva, mjerenjem brzine prolaska UZV valova kroz tkivo ili mjerenjem čvrstoće tkiva. Na taj način mogu se razlučiti elastična od čvrstih tkiva. Tumorsko tkivo ima smanjenju kompresibilnost (stlačivost), odnono smanjen elasticitet. Elastografija  koja je primijenjena u ovom novom uređaju  mjeri elasticitet ispitivanog tkiva (najčešće tumora) kvantitativno mjerenjem  (SE i SWE), osnosno kvalitativno (određivanje elasticiteta prema boji) koja je kodirana prema tvrdoći tkiva.Sve jako čvrste  strukture, kakve su karcinomi  kodirane su u ovom uređaju crvenom bojom. Bojanje čvora u elastografiji, liječniku omogućava da već prema boji u samom čvoru, može procijeniti  kakve je čvrstoće promatrana žarišna promjena (čvor). Čvor  najčešće nije jednako čvrst i tvrd u svim svojim dijelovima, osobito ako je veći  od 5 mm. Nakon uvida u čvrstoću tkiva čvora, moguće je izmjeriti čvrstoću tkiva u najtvrđem dijelu čvora koje je najsuspektnije za zloćudnu promjenu tkiva čvora. Mjerenje se smatra relevantnim, ukoliko je učinjeno najmanje 5 mjerenja na mjestu najveće čvrstoće čvora. Ultrazvučni uređaj automatski mjeri i obrađuje dobivene podatke  i prikazuje srednju vrijednost čvrstoće u kPa ili brzine prolaska ultrazvučnih valova  (m/s) u čvoru.  Ultrazvučni valovi sporije prolaze kroz mekše i elastičnije tkivo, a brže kroz tvrđe tkivo. Primjenom Youngovog modula elastičnosti može se  uređajem izmjeriti čvrstoća tkiva u kPa i što je ispitivano tkivo čvršće, postoji osnovanija sumnja u zloćudnost promjene. Ujedno uz srednju vrijednost  u kPa i m/s  izračunava se SD (standardna devijacija) koja prema Europskom društvu za ultrazvuk i medicini i biologiji ne smije biti veća od 20, a prema Svjetskom društvu za ultrazvuk u medicini i biologiji od 10, što liječniku omogućava uvid u točnost izvršenog mjerenja ovom metodom SW elastografije. U poslijednjih nekoliko godina temeljem  rezultata znanstvenih istraživanja  Europsko i Svjetsko društvo za ultrazvuk donijeli su okvirne vrijednosti normalnih, graničnih i patoloških čvrstoća tumorskog tkiva u dojci. Osim SWE tkivo dojke ovim kolor dopler uređajem skenira se novom softverskom metodom Micropure, kojim se detektiraju mikrokacifikati u tkivu dojke, što do sada nije bilo moguće prethodnim UZV uređajima. Patološki mikrokacifikati  su najčešće u tkivu dojke,  osobito u čvoru dojke znak malignosti (zloćudnih promjena). Novi uređaj koji odnedavno koristim u ordinaciji, ima nekoliko vrsta doplera, a posebno osjetljiv je dopler kojim se mogu uočiti najmanji vaskularni protoci u najmanjem tumorskom tkivu.SMI- (Superb Microvascular flow), što ranijim doplerima Color Doppler, Power Doppler ili ADF nije uvijek  bilo moguće.Na taj način danas ovakvim najsuvremenijim  kolor dopler uređajem koji primjenjujem u ordinaciji temeljem nekoliko kriterija dijagnostike i analize uočene žarišne promjene moguće je vrlo točno razlučiti o kakvoj je promjeni u dojci riječ (cista s gušćim sadržajem, dobroćudna  ili zloćudna promjena u dojci), bez punkcije ili biopsije.

Kriteriji analize žarišne promjene u dojci (razlučivanje dobroćudne od zloćudne promjene)

1. Strain elastografija (SE), određivanjem Strain Ratio (SR) , kojim se utvrđuje omjer čvrstoće u čvoru i okolnom zdravom tkivu dojke. 

2. SWE (Shear Wave Elastography), mjerenjem čvrstoće tkiva (kPa) ili mjerenjem brzine prolaza UZV valova (m/s)  u najčvršćem dijelu žarišne lezije, najmanje 5 mjerenja 

3.Određivanje stupnja prokrvljenosti u čvoru osjetljivim doplerom metodom SMI (Superb Microvascular Flow), monokromatski i kolor 

4. Micropure  softverski program kojim detektiramo prisutnost mikrokalcifikata u čvoru i zdravom tkivu dojke

5.Panoramski prikaz cijele dojke, kojim se topografski može bolje razlučiti pozicija uočenog čvora u tkivu cijele dojke  i odnos prema okolnom tkivu

Slika 1. Prikaz detekcije čvora u 42 godišnje bolesnice u B modu i SE (strain elastografiji) . Gospođa je došla na preventivni pregled dojke, bez ikakvih simptoma. U obitelji nije nitko imao rak dojke. Pregledom je utvrđena žarišna promjena u lijevoj dojci.

Slika 2.  Prikaz tumora u dojci 42.godišnje bolesnica metodom Strain elastografije (SE) , metada kojom je utvrđen Strain Ratio (SR) koji je značajno povećan 6,75 što upućuje na znatno čvršće tkivo čvora od okolnog tkiva, što je suspektno za  rak dojke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Prikazan je  isti čvor u dojci SW elastografijom,kojom je učinjeno 5 mjerenja u najtvrđem dijelu čvora (kodirano crvenom bojom). Mjerenjem je utvrđena velika čvrstoća tkiva (median 111,9 kPa) u čvoru dojke, koja također upućuje na rak dojke.

Slika 4. i 5. Prikaz  tumora u dojci u B modu (siva skala) i u programu Micropure (slika u plavoj boji), kojim je utvrđen mikrokalcifikat u njačvršćem dijelu čvora (znak zloćudnosti promjene). Čvor je veličine 9x5 mm.

Operacijom dojke i dobivenim PHD (patohistološkim nalazom) tumorskog tkiva dojke potvrđen je kacinom dojke, koji j utvrđen elastografijom i kriterijima analize tumorske promjene u dojci, bez biopsije.

Primjena SMI (Superb Microvascular Flow) u detekciji prokrvljenosti karcinoma dojke

Dosadašnji doplerski prikazi  nisu mogli detektirati vaskularni protok u najsitnijim ograncima krvnih žila, što je izuzetno važno pri procjeni vaskularizacije tumora dojke.Naime dobroćudni tumori fibroadenomi u pravilu nemaju vidljivu prokrvljenost, za razliku od karcinoma koji su značajnije ili izrazito prokrvljeni. Stoga  SMI dopler od osobite važnosti. Na shematiziranim dvjema slikama moguće je vidljeti osnovnu razliku u detekciji vaskularizacije dosadašnjim mogućnostima doplera (power dopler, pulsirajući dopler i ADF) u odnosu na SMI. 

 

Primjer bolesnice 53 godine, koja se javila u ordinaciju na preventivni pregled dojki. Utvrđena je vrlo mala žarišna promjena u GLK lijeve dojke (2 h). Na prvi pogled djelovalo je da se radi o maloj cisti, ali pomnom analizom i primjenom SMI (poseban Doppler) utvrđena je značajna prokrvljenost u maloj promjeni u dojci. Mjerenjem čvrstoće elastografijom (SWE) utvrđena je čvrstoća u čvoru veća od 100 kPa, što je značajno povećano. Bolesnica je upućena na daljnju obradu i kirurgu. Bolesnica ima implantat u dojkama zadnjih 6 mjeseci, što je vidljivo na UZV slici ispod tkiva dojke

Na video klipu vidljiva je povećana prokrvljenost male žarišne promjene (2 mm) u dojci -Ca dojke

Ultrazvuk

Na slici je prikazan rak (karcinom) dojke u programu elastografije, veličine 7x8 mm, kod žene u dobi od 42 godine.Vidljivo je da iza i lijevo od tumora nema vidljive uredne strukture tkiva dojke

 

Ultrazvuk

Vidljiv je rak dojke kod iste bolesnice u crno bijeloj slici s primjenom power doplera.Vidljiva je prokrvljenost tumora dojke.

Simptomi raka dojke u početku ne postoje, a kada postoje znaju proći neopaženo kod pacijentica. Mnoge ih mjesecima ignoriraju zbog straha ili neznanja. Probir (pretraživanje, skrining) promjena u dojkama je vrlo važan. Rano otkrivanje raka dojke povećava vjerojatnost uspješnog izlječenja. Danas se u dijagnostici najviše koriste mamografija i ultrazvuk dojki. Ponekad se koristi i MR dojke (magnetska rezonanca dojke), koju smatram boljom pretragom od mamografije zbog neizlaganja štetnom rendgenskom zračenju.  Mamografija koristi rendgenske zrake za dijagnostiku promjena u dojkama i stoga kod višekratnih ponavljajućih pretraga dojki (najčešće svake 2 godine) i kumulativnog (zbrajajućeg) štetnog djelovanja rendgenskih zraka na tkivo dojke može, osobito kod osoba koje nose gen za rak dojke provocirati nastanak raka dojke. Mamografija također nije preporučljiva za pregled dojki u dobi prije menopauze, kao i kod žena koje imaju bogato žljezdano, tkivo jer se eventualne promjene u dojkama ne mogu dobro uočiti.

Današnje generacije novih kolor dopler ultrazvučnih uređaja, najviše klase, osobito ponekad u kombinaciji s magnetnom rezonancom (MR) dojki smatram najboljim načinom detekcije raka dojke u najranijoj fazi bolesti.

Mobilna mamografija ima svoje mjesto u dijagnostici raka dojki kod onih žena koje uopće ne odlaze na preventivne preglede dojki, ali smatram da mamografija nije u današnje vrijeme jedini i  preventivni pregled za dojke, osobito ukoliko se redovito ponavlja svake 2 godine. To bi značilo da će se kod žena koja redovito odlaze na mamografiju od 40-te- godine života do prosječne životne dobi od 76 godina, ozračiti područje dojki oko 17 puta. Danas postoje znanstvene studije koje su pokazale da mamografija nije idealna pretraga za dijagnostiku bolesti dojki.

Rak dojke je nažalost najčešći rak u žena. Nalazi se na uvjerljivo prvom mjestu po učestalosti raka i uzroku bolesti i smrti u žena od zloćudnih bolesti. Rak dojke ne bira dob. Prije 20-etak i više godina rak dojke se javljao najčešće u dobi nakon 50-te, 60-te godine života. Danas smo svjedoci sve više oboljelih žena u dobi između 30-40 godine godine života. To je dob kada se brojne osobito patološke promjene odvijaju vrlo brzo, za razliku od žena u kasnijoj dobi, dobi nakon 60-te, 70-te ili 80-te godine života. Stoga je upravo u mlađim dobnim skupinama žena, a to je dob nakon 30-te godine života od izuzetne važnosti rana ili pravodobna dijagnostika zloćudnih bolesti dojki. U Hrvatskoj godišnje od raka dojke oboli oko 24 % žena. To drugim riječima znači, da od 100 žena koje godišnje u Hrvatskoj oboli od raka biilo kojeg mjesta nastanka (dojka, pluća, želudac, crijeva itd.), 24 žene godišnje od njih 100 oboli upravo od raka dojke.To dalje znači da svaka 4. žena koja oboli u Hrvatskoj od bilo kojeg raka oboli od raka dojke.
UltrazvukUltrazvukNa ove dvije ultrazvučne slike snimljene najsuvremenijim kolor dopler uređajem možete vidjeti koiko maleni tumor dojke 3x4 mm, kod bolesnice od 34 godine. (koji je ciljanom punkcijom i kasnijom operacijom dokazan kako se radi o početnom raku dojke), možemo jednostavno vidjeti i otkriti. Ova bolesnica je operirana tako da joj je odstranjen dio dojke uz tumor. Patohistološka slika dojke i stadij karcinoma dojke nije zahtijevala daljnu kemoterapiju, a to znači jako puno za kvalitetu života i izlječenje bolesnice.

Upravo zato liječnici stalo potiču žene na preventivne preglede dojki, koji su od izuzetne važnosti. Zašto? Zato što se u proteklih 30-etak godina nije značajno promijenila strategija liječenja raka dojke, osim primjene  "pametnijih" ciljanih kemoterapija. Mi još uvijek ne znamo koji je točan uzrok, mehanizam nastanka i zato nemamo djelotvorniju terapiju, osim dosadašnje uvriježene strategije,  trijas (tri moguće) metode liječenja koje se mogu primjenjivati samostalno ili u kombinaciji u liječenju raka dojke. To su kirurški (operacija tumora ili dojke), kemoterapija, radioterapija. Uspješnost liječenja i izliječenja ovisi o stadiju i patohistološkom tipu raka dojke. Što ga ranije otkrijemo, rak koji je vrlo malen, nije opipljiv izvana, nema simptoma bolesti, imamo šansu izliječiti takvu bolesnicu, čak i bez kemoterapije i zračenja.U svojoj praksi imam bolesnica kojima je utvrđen vrlo mali karcinom dojke,  gdje nije bila potrebna kemoterapija i zračenje ili se nakon operacije primijenilo samo zračenje.

Kolor doplerom s programom elastografije,  može se razlikovati lakše komplicirana cista  od čvora, a zatim zloćudni od dobroćudnog čvora u dojci.

U cisti nema protoka a u čvoru postoji krvni protok osobito u zloćudnoj promjeni u dojci. Elastografijom se prepoznaje razlika između čvrstog i mekog tkiva pa se tako meko tkivo prikazuje svjetlijom bojom, a tvrdo kao tamnije područje. S obzirom da su tumori tvrđi od zdravog tkiva, elastografija se obično koristi pri pregledu dojki. Na ovaj način možemo smanjiti broj punkcija (uzimanje iglom uzorka promijenjenog tkiva u dojci). Mamografija je radiološka pretraga s RTG zračenjem koja se koristi više od 50 godina u dijagnostici dojke, a ultrazvučni pregled se danas vrlo često koristi kao nadopuna pregledu dojki nakon mamografije, što s obzirom na današnje mogućnosti ultrazvučne dijagnostike smatram pogrešnim. Osim toga žene nakon 50-te godine života obihvaćene su Nacionalnim preventivnim programom za dijagnostiku raka dojek i pozivaju se na mamografske preglede dojeki, a mlađe žene od 50.te godine života nisu obuhvaćene nikakvim organiziranim preventivnim pregledima, iako smo svjedoci sve češće oboljelih mladih žena nakon 30-te godine života. Za takve žene jedini pravi preventivni pregledi su pregledi na ovakvim kolor dopler ultrazvim uređajima, koji imaju sve mogućnosti koje sam navela  (elastografija, SMI, MIcropure softverske mogućnosti uređaja) za bolju i detaljniju analizu osobito uočenih žarišnih promjena u dojci.

Prednosti pregleda najsuvremenijim ultrazvučnim uređajem s kolor doplerom, kolor dopler uređaj Aplio 500 Platinum, koji odnedavna koristim u svojoj ordinaciji i programom za elastografiju, omogućena je, jednostavnost i bezbolnost pregleda za ženu, zatim pregled se može ponavljati koliko je to potrebno kao i mogućnost uočavanja i razlučivanja vrlo malih promjena u dojkama. Pregledom ovakvim suvremenim kolor dopler uređajem mogu se izbjeći nepotrebne punkcije.

Osim toga ultrazvučni uređaj Canon Toshiba Aplio 500 Platinum ima  SMI, tj. poseban  kolor dopler, program za elastografiju i panoramski prikaz promjena u dojci gdje se na jednoj slici može panoramski prikazati struktura cijele dojke. Detaljnije o bolestima dojke i dijagnostici promjena u dojkama možete pročitati u tekstovima o dojkama (kako dolazi do raka dojke, dobroćudne promjene u dojkama, liječenje raka dojke itd.-tražilica).

Magnetna rezonanca i PET-scan rijetko se koriste, jer obično se sve promjene mogu uočiti ovim dvjema metodama i dostupnost CT i MR uređaja je znatno manja od ultrazvuka i mamografije.

Danas postoje kontroverzna razmišljanja  o tome je li dobro da pacijentica vrši samopregled, jer statistički je utvrđeno da na taj način nismo uspjeli smanjiti smrtnost raka dojke. Moje je mišljenje da žene treba educirati i poticati na samopregled i podučavati ih kako ne smiju ignorirati bilo koji od prethodnih mogućih simptoma za rak dojke. Mišljenja sam da samo pravilnim pristupom u objašnjenju ženi kako će to jednom mjesečno činiti može u mnogome razbiti strah od mogućeg oboljenja i pomisli žene što ako napipam kvržicu.

Za sve dodatne upite i informacije, izvolite nazvati na tel. 01 48 40 813 (8-19 h), subotom (8-12 h) ili izvolite poslati upit  klikom na e-mail; ultrazvuk.tarle@gmail.com


Kontaktirajte nas

Popunite sva polja da biste poslali e-mail!

Možete nas kontaktirati zbog savjeta, informacija ili dogovora za preglede na telefonski broj ili e-mailom zbog pitanja na koje ćemo Vam što hitnije odgovoriti.

Putem e-maila nije moguće predbilježiti se na pregled jer tada može doći do zabune u terminima već molim predbilježbe za termine pregleda treba učiniti telefonom ili ukoliko želite osobno u ordinaciji.

Sat za zdravlje - Emisija o zdravlju na Z1 televiziji Dnevnik Nova TV - Novosti u liječenju štitnjače Dr. Tarle na popisu od 130 hrvatskih liječnika koje preporučuje SAD (State Department)

NOVOST SW ELASTOGRAFIJA DOJKE

Novost u ordinaciji je share wave elastography (SWE) dojke,kojom se razlučuju dobroćudne i zloćudne promjene

više...

APLIO 500 Platinum

NOVI UREĐAJ U ORDINACIJI,

nove mogućnosti ultrazvučne dijagnostike

APLIO 500-  Platinum-Canon Toshiba

više...

Poster i video prezentacija znanstvenog rada (Postercast)

Dr Nives Tarle Bajic explains the technique of using Transabdominal color doppler ultrasound (TCDU) for detection of colon cancer in patients with non specific abdominal symptoms. Recorded by the British Institute of Radiology www.bir.org.uk.

Naš znanstveni rad objavljen je među 5 najboljih poster prezentacija u Londonu, između 68 prihvaćenih znanstvenih radova na godišnjem kongresu Britanskog instituta za radiologiju. Ovdje možete vidjeti poster i audio prezentaciju rada. Ovu posterpostcast prezentaciju snimio je Britanski institut za radiologiju u Londonu i objavljen je na stranicama Britanskog instituta za radiologiju.

više...

POSTER PREZENTACIJA ZNANSTVENOG RADA U LONDONU (22-23.10.2014.)

U Londonu na godišnjem kongresu Britanskog instituta za radiologiju održala sam prezentaciju našeg znanstvenog rada  o primjeni kolor dopler ultrazvuka u dijagnostici raka debelog crijeva u bolesnika s nespecifičnim tegobama:naša iskustva i metanaliza našeg rada i radova iz literature. Autori ovoga rada su  Iva Bajić, dr.med i ja kao prezenter ovoga rada.

više...

Alergijsko testiranje (određivanje specifičnih IgE iz krvi)

U ordinaciji možete obaviti alergijsko testiranje  razIne IgE na specifične alergene.Za njihovo određivanje uzima se uzorak krvi, a zatim se iz seruma određuje razina antitijela Tako se može utvrditi postoji li i u kojem intenzitetu alergijska reakcija na alergene koje udišete ili koje unosite hranom u tijelo.Ovdje možete pročitati o alergijama, što su to IgE antitijela, kako dolazi do alergijskih reakcija u tijelu i koje simptome alergija najčešće izaziva.

više...

Aktualne teme